الکترو تراپی وکیوم
  • تسکین درد
  • بهبود گردش خون