شورت ویو دیاترمی ، ماکرو ویو دیاترمی

اعمال گرمای عمقی به بافت

    • تسریع در ترمیم بافت
  • کاهش التهاب
  • کاهش درد
پاگانی و فیزیولاین ایتالیا