لیز کم توان
  • تسریع در ترمیم بافت
  • کاهش التهاب
  • کاهش درد
اسکنر استار لهستان (500 میلی وات)